Friday, February 20, 2009

Hemotimpanum

I. PENDAHULUAN
Hemotimpanum dapat diartikan terdapatnya darah pada kavum timpani dengan membrana timpani berwarna merah atau biru. Warna tidak normal ini disebabkan oleh cairan steril bersama darah di dalam telinga tengah. Keadaan ini dapat menyebabkan tuli konduktif, biasanya ada sensasi penuh atau tekanan. Hemotimpanum bukan merupakan suatu penyakit akan tetapi lebih kepada suatu gejala dari penyakit yang sering disebabkan oleh karena trauma. (1)

Pada umumnya hemotimpanum disebabkan oleh epistaksis, gangguan darah dan trauma tumpul kepala. Dan yang paling dilaporkan adalah hemotimpanum yang terjadi akibat trauma kepala. Suatu fraktur tulang temporal biasanya disebabkan oleh trauma tumpul kepala yang dapat menimbulkan hemotimpanum, tuli konduktif, tuli sensorineural dan campuran. Tuli konduktif dapat terjadi oleh adanya darah yang memenuhi kavum tympani. Barotrauma dapat juga menyebabkan hemotimpanum misalnya, perjalanan udara dan hyperbaric oxygen chamber, penyelaman kompresi udara (SCUBA) atau penyelaman dengan menahan napas. Barotrauma telinga tengah tidak jarang menimbulkan kerusakan telinga dalam. (2)

Untuk request memperoleh file lengkap, silakan email ke sini. Anda akan dikirimkan alamat fileNo comments: